V 15-dnevnem obdobju od 1.12. do 15.12.2018 bomo vsakih 5 dni v treh objavah na Facebook strani “The Art of Mandala” predstavili 3 mandale z novega koledarja “Umetnost mandal 2019”. Vsak peti dan ob koncu dneva bomo izžrebali nekoga, ki je hkrati všečkal in komentiral aktualno nagradno objavo FB strani “The Art of Mandala”, nagrajen bo z novim koledarjem.

—–

Pravila in pogoji nagradne igre “Podarjamo 3 koledarje Umetnost mandal 2019”
 
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre “Podarjamo 3 koledarje Umetnost mandal 2019” je Placat 3 d.o.o., (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 1. decembra do vključno 15. decembra 2018 na družabnem omrežju Facebook in sicer s pomočjo treh objav na Facebook strani “The Art of Mandala” v katerih bo naveden mehanizem za pridobitev nagrade – všečkanje in hkrati komentiranje objave. Tri nagradne objave si bodo časovno zaporedno sledile vsakih 5 dni. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.
 
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki všečkajo in komentirajo eno ali več nagradnih objav Facebook strani “The Art of Mandala”, v katerih je naveden pogoj “všečkanje in komentiranje objave” za sodelovanje v nagradni igri.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
V obdobju nagradne igre bodo objavljene 3 objave preko katerih hkrati z všečkanjem in komentiranjem lahko sodelujete v nagradni igri. Vsak peti dan bo objavljena ena objava znotraj 15 dnevnega obdobja nagradne igre. Všečkanje in komentiranje posamezne objave za sodelovanje v nagradni igri je možno vsak dan do izteka 5-dnevnega nagradnega obdobja posamezne objave. Izžrebanec, ki bo prejel stenski koledar, bo objavljen v komentarju pod aktualno objavo, katero je tudi všečkal. Aktualna nagradna objava izgubi status nagradne objave z objavo nagrajenca v komentarju. Sodelujoči lahko všečkajo in komentirajo vse 3 objave, ki bodo zaporedno objavljene v 15-ih dnevih v obdobju trajanja nagradne igre.

Vsi sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim sodelujejo v nagradni igri v komentarju pod aktualno objavo in po potrebi tudi na drugih mestih Facebook strani “The Art of Mandala”.

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek in naslov. Posredovanje vseh teh podatkov preko Facebook sporočila ali elektronske pošte je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.
 
Nagrade:
3 x Stenski koledar “Umetnost mandal 2019”
 
5. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili poslal po pošti na naslov ki bo naveden v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
 
6. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.mandalavaga.si (klik). Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 
7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.