Knjige

Mandala

Pomoč pri dvigu zavesti in osebnostno zrelostnem procesu
Leto izdaje: 2001

Mandala

Nadaljevanje poti »Osvoboditev«
Leto izdaje: 2003

nadaljevanje_poti_osvoboditev

Mandala

Pomoč pri dvigu zavesti in osebnostno zrelostnem procesu
Leto izdaje: 2001

Mandala

A Tool for Raising Consciousness and Enhancing Personal Growth
Leto izdaje: 2001

Mandala

Eine Hilfe bei der Erhöhung des Bewusstseins und beim
persönlichen Reifungsprozess
Leto izdaje: 2001

Knjige lahko kupite v knjigarnah ali naročite na spletni strani:
http://www.medium.si/sl/poslovna-darila/knjige-zgoscenke.html